Om å fly

Innen 2030 har Norge et mål om å kutte 55 prosent av klimautslippene. Det er mye, og vi ligger ganske dårlig an. I går kom Statistisk sentralbyrå med nye tall på klimagassutslipp.

Dagboka