Mens Klassekampen utarbeider venstresidas kanon, lager danske Information en kvinnekanon.

Leiter fram glemte kvinner

KANONISKE KVINNER: Hadde det vært opp til Erik Skyum-Nielsen, skulle både Tove Ditlevsen, Thomasine Gyllembourg (her malt av Jens Juel) og Kirsten Thorup vært med på danske pensumlister.

«Hvorfor skal en gammel gråhåret mann lage en serie om kvinnelige forfattere?»