Utbygging av byer er et stort klimaproblem. Nå har finske forskere et forslag.

Å bygge bedre byer

TREHUS: Kan være et effektivt klimatiltak. Her fra byggingen av verdens høyeste, det 85 meter høye Mjøstårnet i Brumunddal. Foto: Cornelius Poppe, NTB

En av de kraftigste pådriverne for den globale oppvarmingen, er den omfattende utbyggingen av byområder rundt om i verden. Dette gjelder alt fra megabyer i Afrika, Asia og Amerika, til forvokste bygdesentra på Vestlandet. Bak dette ligger både befolkningsøkning, migrasjon til byene, og veksten i privat og offentlig forbruk, faktorer som det er vanskelig å endre på en-to-tre. Noen av de viktigste klimatiltakene man kan finne på, er derfor metoder for å gjøre denne utbyggingen mer klimavennlig.

Viten