Fallende fødselsrater bør møtes med velferdsløft.

Fødselsfall

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

I 2010 fødte norske kvinner 1,9 barn i snitt. I 2022 falt tallet til 1,41, en nedgang fra 1,55 i 2021. En liten økning etter korona ble altså erstattet av et større fall året etter. Utviklingen krever selvransakelse, særlig ettersom Norge har en av verdens høyeste medianinntekter, en velferdsmodell som vi er stolte av, og en stat med stor mulighet til å finansiere viktige samfunnstiltak. Dessuten ønsker norske kvinner seg 2,4 barn i snitt, ifølge undersøkelser.

Kron og mynt