Surrogati er big business. Den høyeste prisen betaler fødende kvinner i fattige land.

Barn til salgs

BOMBEROMSBARN: Til tross for krigen har surrogatindustrien fortsatt i Ukraina. Bildet viser ukrainskfødte surrogatbabyer i et bomberom i Kiev. Foto: Marcus Yam / Los Angeles Times / Polaris

Etter at Russland angrep Ukraina i februar i fjor har det ikke manglet på overskrifter om krigens grusomheter. Noen av overskriftene har handlet om problemene som krigen skapte for den ukrainske surrogatiindustrien, der bestillerne i lange perioder hadde problemer med å få barna ut av landet, i tillegg til faren for at surrogatmødrene kunne komme til skade. Fordi mange land har lover som vil hindre salg av barn, er det nemlig kontraktfestet at surrogatibarnet må bli født i Ukraina, så surrogatmødrene kunne heller ikke flykte fra landet. Vestlig presse skildret både stresset med barn som ble født på flukt og de lengtende surrogatiforeldrenes strev og angst for å ikke få tak i barna de hadde bestilt.

Feminist javisst