Toril Moi mener «Amtmannens døtre» og «Dalen Portland» er selvskrevne. Hvilke andre bøker hører med i venstresidas kanon?

Revolusjon i bokhylla

RADDISENS BIBEL: Marx, Engels og Rosa Luxemburg? Eller Rudolf Nilsen og Bruce Springsteen? Alle oppfordres til å nominere verker når Klassekampen kårer venstresidas kanon.

Se for deg en ung, radikal person, en som ennå har de formende leseropplevelsene sine foran seg – og et enormt og uoversiktlig verdensbibliotek å plukke fra. Hvilke bøker bør han eller hun bryne seg på?