Hvis du tør å kjede deg, kan det være du lærer et og annet om deg selv.

Den store kjedsomheten

Kjedsomheten legger det yrende livet bak seg. Den er som et fuktig teppe av rituelle gjentakelser lagt over det levende livet. Den kveler flammene.