Den hellige overbevisningen om at «vi» har rett er et tveegget sverd.

Trosvisshet

GUDS VILJE SKJE: Ikke bare religiøs, men også politisk og moralsk trosvisshet er vanlig, skriver Lars Gule - vi ser det i utallige konflikter. Her ber en palestinsk kvinne utenfor Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem under årets Ramadan-feiring. FOTO: AHMAD GHARABLI, AFP/NTB

Korstogene ble begrunnet med «Deus vult» – Gud vil det – liksom den arabisk-muslimske ekspansjonen også hadde gud i ryggen. Til og med nazistene påberopte seg «Gott mit uns», og i dag stiller russiske prester opp for å velsigne raketter som skytes mot ukrainske mål.

I god tro