Ein komedie der forma kom i vegen for innhaldet, og der det er vanskeleg å fatte kva regissøren vil seie oss.

Menneske­forakt og hykleri

Ikkje i vater: Forholdet mellom Alceste (Isak Holmen Sørensen) og Célimène (Sunniva Du Mond Nordal) er asynkront og vil aldri kome i balanse, jamvel om dei forsøker. Foto: Pernille Sandberg

Teater