Arbeids­ret­tig­heter – for alle?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Polakker er den største minoriteten i Norge. Uten polakker hadde vi ikke hatt Operaen eller Trondheim Torg; laksenæringen, oljebransjen og svært mange arbeidsplasser hadde vært underbemannet. Norge hadde stoppet opp om ikke polakker og andre arbeidsinnvandrere hadde bidratt.

Debatt