Forstår dagens regjering hvor ille det står til i kriminalomsorgen?

Orker ikke mer

DIN BALL, JUSTISMINISTER: Kriminalomsorgen trenger øyeblikkelige tiltak, skriver Farukh Qureshi.

I åtte år ble vi herset med av en Høyre-regjering som bevisst bygde ned kriminalomsorgen. I løpet av deres regjeringstid ble kriminalomsorgen utsatt for massive kutt, forsøkt skjult bak fancy ord som «reform». For innsatte innebar det mer innlåsing, færre programmer og dårlige straffegjennomføring. For ansatte innebar det i praksis begrenset mulighet til å jobbe strukturert og langsiktig med innsatte, redusert dynamisk sikkerhet og en formidabel økning i vold og trusler.

Innenriks