Av barn, fulle folk og sveitsiske banker får man høre sannheten.

Credit Suisse: Vi savner deg!

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Jeg har med stor sorg i både hjerte og hjerne fått med meg at den sveitsiske storbanken Credit Suisse har blitt kjøpt opp, etter lenge å ha stått ved avgrunnen. Tidligere het det gjerne at noe var sikkert som banken , men i dagens kasinokapitalisme er ikke noe hellig lenger. Reaksjonen kommer ikke akkurat fordi jeg er en betydelig investor som nå mister min formue, de eneste aksjene i min portefølje er i A/S Klassekampen og A/S Tronsmo Bokhandel, som utvilsomt gir mer åndelig enn materiell avkastning.

Signert