Krise

Eg veit om ein sjukepleiar som vurderer å slutte i jobben. Det er faktisk heilt krise. I går kom det NTB-melding om at WHO åtvarar mot bemanningskrise i den europeiske helsesektoren. Ei årsak er at heile 40 prosent av alle helsearbeidarar i Europa, vil pensjonere seg innan 40 år, utan at det finst ein plan for å erstatte dei. WHO har tidlegare omtalt den europeiske helsearbeidarkrisa som «ei tikkande bombe». No slår organisasjonen fast at krisa er eit faktum.

Dagboka