Sp-ledelsen samler partiet bak en kraft- og strømpolitikk som unngår nye konflikter med Ap, med et unntak: Nei til elektrifisering av Melkøya.

Strømopprør uten kraft

Energigrep: Sp-nestleder Ola Borten Moe, flankert av nestlederkollega Anne Beathe Tvinnereim (t.v.) og partileder Trygve Slagsvold Vedum (t.h.), har ledet partiets resolusjonskomité, som har utarbeidet politikkuttalelsene partiet behandlet under helgas landsmøte. Foto: Joakim Halvorsen, NTB

Det kom et skremmeskudd fredag, da Senterpartiet innledet helgas landsmøte i Trondheim.