Barneversaktørar med kommersielle eigarar som har definert seg om til ideelle selskap, skal ikkje lenger bli rekna som ideelle.

Regjeringa seier stopp

TEK GREP: Kjersti Toppe skal fase ut bruken av komersielle barnevernsaktørar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringa har bestemt at barnevernsselskap med kommersielle eigarar ikkje lenger skal få høve til å få avtale som ideell aktør i barnevernet.

Politikk