Lars Haltbrekken og Marian Hussein skiller lag i synet på norsk Nato-­medlemskap. I helga blir en av dem valgt til ny SV-nestleder.

Splitta om sikker­hets­po­litikk

Uenige: Lars Haltbrekken og Marian Hussein.

Lars Haltbrekkens (52) viktigste ­politiske sak er kampen for miljøet.

  • I 1989 meldte unge Haltbrekken seg inn i Natur og ungdom (NU). Han så seg aldri tilbake.

– Vi trodde at hvis vi samla oss, kunne vi gjøre noe. I dag trenger vi ikke å bekymre oss for ozonlaget eller sur nedbør.

– Gjør det deg mer optimistisk med tanke på dagens klima- og naturkrise?

– Ja, det viser at det er mulig å gjøre noe dersom det er politisk vilje.

Ingen flere hyttefelt

Naturverneren fra Trøndelag har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og sitter i energi- og miljøkomiteen. Haltbrekken har ledet for Naturvernforbundet og NU og vært rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han valgte SV fordi partiet kombinerer kampen for miljøet med kampen for rettferdig fordeling.

– Jeg får noen ganger spørsmål om hvorfor jeg ikke er med i MDG. SV er det naturlige valget for meg fordi vi må fordele ressursene samtidig som vi fører miljøkampen. Vi kan ikke vente med å innføre gratis SFO til miljøkampen er vunnet, sier han.

Haltbrekken mener det viktigste grepet for å løse klima- og miljøkrisa, er å kutte både små og store utslipp.

– Ser vi på Norge, må det meste kuttes. Både de store forurenserne som oljenæringen, men vi må også gjøre noe med togstrekninger som fortsatt går på diesel. Når det gjelder naturødeleggelser, må vi lære at naturen ikke er uendelig, og at den danner grunnlaget for alt liv, sier Haltbrekken.

– Betyr det for eksempel at færre må få eie hytte på fjellet?

– Vi må stanse utbyggingen av nye hyttefelt. Nye hytter må bygges i eksisterende felt, og vi må vurdere å innføre størrelsesbegrensing på nye hytter. Fjellet er fullt mange steder nå.

Ja til våpen

Da Russland gikk til angrep på Ukraina i februar i fjor, var Haltbrekken blant de i SV som helt fra starten mente at SV burde støtte Norges våpendonasjoner til det krigsrammede landet. SVs landsstyre sa først nei til våpenstøtte, før det snudde og sa ja.

– Ukraina har rett til å forsvare seg, og det ville vært umulig uten våpenhjelp, sier Haltbrekken.

På helgas SV-landsmøte blir det diskusjoner om energipolitikk. Der blir trolig Haltbrekken en aktiv deltaker.

– Vi har en klimakrise og en naturkrise som må løses samtidig. Nå står vi i en svært alvorlig sak på Fosen, hvor staten har begått et menneskerettighetsbrudd. Vi skal klare å både kutte utslipp og ta vare på naturen, og denne kombinasjonen blir noe av det viktigste å løse framover. Jeg tror SV er det partiet som vil klare den balansen best.

Haltbrekken syns det er både dårlige og gode sider ved EUs fjerde energimarkedspakke.

– Vi bør si nei til å gi fra oss suverenitet. Men det er flere ting i pakka som er bra, blant annet energieffektivisering og solenergi, som vi bør si ja til. Disse tingene kan vi ta inn i norsk lov uten å vedta hele pakka.

Marian Hussein (37) vil ­kjempe mot ­ulikhet og for reform av helse­vesenet.

  • – Det viktigste for meg i politikken er å få gjort noe med ulikheten og urettferdigheten som preger oss og bidra til at vi kan forene oss på tvers av bakgrunn, klasse og bosted for å endre verden.

– Da må vi organisere oss i sterke fellesskap.

Vil ha helsereform

Hussein fra Oslo har bakgrunn som vernepleier og ble innvalgt på Stortinget i fjor. Der er hun medlem i helse- og omsorgskomiteen. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel.

– Vi har hatt barselopprør og helsepersonellopprør, og situasjonen i eldreomsorgen har opprørt mange. Nav-skandalen var en øyeåpner for mange når det gjelder hvordan Nav behandler uføre og AAP-mottakere. Nå er det på tide at folk får opp øynene for hvordan helseforetaksmodellen gjør at velferden vår styres som en bedrift, sier Hussein.

Hun tror det er på tide å komme videre fra bare kritikk av helseforetaksmodellen. Til helgas SV-landsmøte har Hussein levert et forslag som tar til orde for en ny helsereform.

– Jeg ønsker meg en helsereform som sørger for gode tilbud i hele landet, en desentralisert infrastruktur hvor både pasienter og ansatte får det bedre, men også demokratisk kontroll over helsevesenet.

– Hvordan oppnår man bedre demokratisk kontroll, om man ikke skroter helseforetaksmodellen?

– Man bør se på hvordan styrene i helseforetakene utnevnes. Kanskje representanter bør velges fra folkevalgte i kommunene eller fylkeskommunen? ​​​​​​Det kan være et første steg for å få mer demokratisk kontroll. Vi trenger et sterkt helsevesen. Nå svekkes det fordi man skal bygge nye bygg eller sentralisere for å bli «mer robuste».

Sa nei til våpenstøtte

Da Russland gikk til angrep på Ukraina i februar i fjor, var Hussein blant de i SV som mente SV ikke burde støtte norske våpendonasjoner til Ukraina. SVs landsstyre sa først nei til våpenstøtte, før det snudde og sa ja.

– Jeg var blant dem som var imot. Det handler om at min inngang til politikken også har vært prega av min oppvekst som barn av flyktninger fra krig. Jeg har sett hvordan mer våpen inn i krig fører til mer krig og til at freden ikke får en sjanse. Men nå innser jeg at dersom Ukraina ikke fikk de våpnene, ville de ikke hatt mulighet til fred fordi de ville vært okkupert av Russland, sier Hussein.

– Hva er det viktigste som skiller deg og Haltbrekken?

– Vi har ulik bakgrunn, men både jeg og Lars har landa på at SV er partiet for oss.

Politikk