Kunnskap får man ikke bare ved å samle opp fakta. Mye kommer springende, eksperimenterende, underveis.

Kunsten å improvisere

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Dagens pedagogiske filosofi legger stor vekt på akkumulering av fakta. En like sentral, men i stor grad neglisjert del av oppdagelsesprosesser er improvisasjon. Basert på erfaringer som jazzmusiker og pedagog, vil jeg slå et slag for eksperimentelle oppdagelsesprosesser – og ta et oppgjør med den dvelende myten om at improvisasjon ikke krever forberedelse.

Med andre ord