Klassekampen møtte noen av de som i går protesterte mot Emmanuel Macrons pensjonsreform.

Reform rammer kvinner hardest

I går var det ventet stor oppslutning om den femte protestdagen i Frankrike siden midten av januar. Bak står en koalisjon av ulike fagforeninger som samler motstanden mot et lovforslag om å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Reformen innebærer også at man må ha jobbet i 43 år for å få full opptjening.