Ei varm, mangefasettert og opplevingsrik framsyning om eit vanskeleg tema.

Det finst hjelp

KONTRASTFYLT: Ligg det ein kjærleik mellom mor og dotter i botn, trass alt? FOTO: ØYVIND MALUM

Teater