Våpen­av­stemming – en dårlig idé

Tilsynelatende framstår forslag om at medlemmene i Rødt skal inviteres til en avstemning om våpenstøtte til Ukraina som en god idé. La meg likevel komme med noen tungtveiende motargumenter.

Debatt