Med «My twisted world» viser De Utvalgte hvor avgjørende tilknytning er for mennesker.

Dypt empatisk om de isolerte

SAMMEN ALENE: Ensomheten preger både performancekunstneren (Snorre Sjønøst Henriksen) og politimannen (Torbjørn Davidsen) som møtes i «My Twisted World». FOTO: ATLE AURAN

Teater