Ei framsyning der mange av regivala kom i vegen for handling og tematikk.

Rart og lite forståelig

MØTE MED FORTIDA: Kirsti Torhaug er overtydande som Irene når ho konfronterer Rubek med vala hans. Diakonissa (Linda Brean Mathisen) seier det meste ved å vere taus. FOTO: MAGNUS SKREDE

Teater