Skal nordmenn fortsette å fly dobbelt så mye som svenskene og finnene til sammen?

Flytrafikk til værs

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

På en uke kom to saker som vil fortelle mye om regjeringens klimapolitikk.

Homo politicus