Ofte får ein best illustrert det ein vil ved å seie det motsette.

Potent seminar

FORRYKANDE: I machokostyme og med stor energi held Eline Gomo Hallem som dragkongen Alpha salen i si hole hand.

Teater