Hvilke lærdommer kan vi hente fra den spanske borgerkrigen?

I 1936 sto hun der, pasifisten, i Spania med våpen i hånd

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Sommeren 1936 kom den franske filosofen Simone Weil til Barcelona. Noen uker tidligere hadde byens arbeiderbefolkning gjort opprør, og klart å forhindre hæren i å styrte den lovlig valgte regjeringen. Da Weil ankom byen var hundrevis av mennesker drept, og borgerkrigen i full gang.

Signert