Hålogaland Teaters oppsetjing av «Lang dags ferd mot natt» greier i for liten grad å yte teksten rettvise.

Vegen til fortaping

FORSONING? Far (Ketil Høegh) og son (Sindre Arder Skildheim) i ei scene som syner at det kanskje finst både kjærleik, forsoning og ein veg ut.

Teater