Forsinkelsen til et stort IT-prosjekt i Nav har gjort at ansatte har jobbet overtid i lange tider. – De er resignerte, sier tillitsvalgt.

Datakaos sliter ut ansatte

ROPER VARSKO: Leder i NTL Nav, Torgeir Homme (til venstre), og hovedtillitsvalgt i Nav arbeid og ytelser, Ove Torheim-Sandvik, varsler om stor overtidsbruk for ansatte som jobber med sykepenger.

Det er ikke bare personer som venter på sykepenger, som rammes av Navs IT-problemer. Det forsinkede IT-prosjektet, P3, fører også til at ansatte må jobbe hardere.