Uten kjernekraft er det umulig å nå klimamålsettingene regjeringen har satt seg.

Kjernen i problemet

FULL STYRKE: 40 land satser på kjernekraft for å møte behovet for grønn energi, skriver forfattere. Bildet er fra det finske atomkraftverket Olkiluoto i Eurajoki, som i 2016 som det største anlegget for elektrisitetsproduksjon i Europa. Foto: Martti Kainulainen, AFP/NTB

Det er umulig å tro på vesentlige trekk ved den grønne satsingen til regjeringen, og det er vanskelig å forstå at regjeringen tror på den selv. Premisset er at verden, og Norge, må ta vare på både natur og klima – og at tiltakene ikke skal ødelegge for hverandre. Det er et godt utgangspunkt, men problemet er at klimapolitikken ødelegger naturen og koster altfor mye.

Med andre ord