EU var den store vinneren i etterkrigstiden, men gjorde den store feilen å gjøre seg avhengig av billig energi og råvarer utenfra.

En ny epoke for Europa

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Gorbatsjovs nylige død inntraff symbolsk nok akkurat ved avslutningen på den perioden han er det fremste symbolet for, tiden etter Berlinmurens fall i november 1989. I praksis opphørte etterkrigstiden med Murens fall da Sovjet måtte trekke seg tilbake fra de områdene de ble stående i helt fra Tysklands kapitulasjon i mai 1945 og gjennom den kalde krigen. Sovjet opphørte da også i romjulen 1991 som en naturlig konsekvens av at de tapte den kalde krigen.

Med andre ord