Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil legge betre til rette for familiar som får barn utanfor arbeidslivet, og dei som får fleire enn to barn.

Håpar fleire får fleire barn

Ikkje barnemat: Kjersti Toppe, som sjølv har seks barn, er bekymra over dei låge fødselstala. – Ein må legge til rette for at folk kan vere i arbeid og ha små barn, seier ho. Foto: Sigve Bremer Mejdal

– Det blir født rundt 10.000 færre barn årleg i Noreg i dag enn for ti år sidan, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Er du uroa?

Mot veggen