Hvordan skal lærere kunne konkurrere mot gaming og Tiktok? Svaret er at det skal vi ikke. Skolen må gjenfinne sin selvtillit.

Skolen som motvekt

LANGLESNING: Elever i videregående skole makter ikke lenger å lese flere sider med tekst - og skolen klarer ikke å lære dem det. Her fra Sofienberg skole i 1933, der det fortsatt var papirboka som gjaldt. Foto: Oslo Byarkiv, Digitalt museum

Professorene Espen Ytreberg og Arne Johan Vetlesen ropte nylig i Morgenbladet og Klassekampen et varsko som landets lærere, skoleledere og utdanningsmyndigheter burde ta på alvor: Altfor mange norske studenter er i ferd med å miste evnen til å lese en hel bok, langt mindre lese avanserte og kompliserte tekster.

Debatt