Verk som peker bakover – og nedover.

Tråkker i vått, myrlendt gress

I BAKSPEILET: I «Kunna Guanna Concha» ses det forbi det vi tror vi vet, og inn i det vi burde vite. FOTO: KUNSTHALL TRONDHEIM

Kunst