Vi bør være bekymret når EU-domstolen bruker menneskerettighetene til å hindre allmenhetens innsyn i investorers eierinteresser.

Rikdommens privatliv

Prangende: EU-domstolens bygninger rager høyt i Luxembourg. Foto: Laurent Verdier

På en godværsdag er det fra toppen av det nyeste tårnet til EU-domstolen i Luxembourg utsikt langt forbi storhertugdømmet. Domstolens egenreklame forteller at dette er det eneste stedet på jorden der du kan se utover fire land, foruten Luxembourg også Frankrike, Belgia og Tyskland. Det er symboltungt når vi vet at domstolen fastsetter gjeldende EU-rett i alle unionens hjørner.

Orientering