Kråkerøymyter

Kråkerøytalen holdt av statsminister Gerhardsen 29. februar 1948 stigmatiserte Norges Kommunistiske parti (NKP). Den er blitt stående som startsignalet for det siste store oppgjøret med NKP fra Arbeiderpartiets side. Det var et oppgjør som fikk katastrofale følger for kommunistene. Gerhardsens Kråkerøytale bidro til at kommunistene mistet den sterke posisjonen de hadde vunnet under okkupasjonen, og som de hadde bygd ut i de første etterkrigsårene.

Debatt