Strammer inn bruk av selvstendige

NYTT: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) og arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) gjør det tydeligere hvem som har rett til ansettelse.

Definisjonen av «en arbeidstaker» er for svak, mener arbeidsministeren. Nå endrer hun loven.

Hele, faste stillinger er normen i norsk arbeidsliv. Likevel havner noen på utsida av det de fleste nordmenn tar for gitt. De som faller utafor er gjerne unge, har lite utdanning og innvandrerbakgrunn. Denne gruppa jobber oftere i midlertidige stillinger eller eller leies inn gjennom enkeltpersonforetak. Dette vil arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til livs. Derfor strammer hun nå til arbeidsmiljøloven.