Livet i «mulig­hets­rommet»

Takk til Snorre Valen og Kenneth Ruud for svar på mitt innlegg fra 26. oktober. Jeg forsøker å svare begge samtidig. Både Ruud og Valen forsvarer FFIs scenarioer, men på ulikt vis: Ruud hevder at de er grunnet i vitenskap, Valen forsvarer et politisk prosjekt hvor alle potensielt bør tåle en sjekk. Men ingen av dem forholder seg til det særegne ved disse scenarioene og hva de gjør: De bryter ned skiller mellom forskning, sikkerhet, offentlighet og politikk, utenriks og innenriks, fremtid og nåtid.

Debatt