Tilliten til politikere og demokratiet svekkes – også hos oss i Vesten.

Liberalismens jernbur

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM Knut Løvås

Vestens kritikk av de tidligere kommunistiske kommandoøkonomiene pekte på deres manglende evne til å reagere på erkjente problemer, og viste til østblokklandenes manglende demokrati og frihet for enkeltindividet. Men er liberalistiske styringssystemer bedre rustet for å snu en utvikling som nå truer både samfunn, klima og natur? Kan de liberalistiske styringssystemene gjenopprette tilliten når velgere i land etter land vender seg til høyrepopulistiske partier?

Homo politicus