Malmfull: Berge Furre var den beste av de biskoper Kirken ikke fikk.

DEN BIBELSKE VENSTRE­SO­SIA­LISMEN

TALEFØR: Berge Furre på talerstolen under samlingskongressen i Trondheim i 1975. FOTO: ORIENTERING/ARBARK/FRA BOKA Ukjent

«I sporinga av Berge Furre frå livsstart til død trer ein tidsepoke fram der eit engasjert, undrande, intenst rastlaust, men også strategisk handlande menneske tok sine val, sikta mot sine mål og kjempa sine kampar mot motstandarar og med seg sjølv. Eit levande menneske, eit liv i rørsle.» Slik sammenfatter Arnhild Skre sitt fine portrett av Berge Furre (1937–2016). Det har kommet en rekke mer eller mindre overflødige politiker-biografier i senere år. Biografien om Berge Furre hører ikke til disse.

Bokmagasinet