Skolepenger og statstilskudd finansierte Akademiet-kjedens kamp mot Utdanningsdirektoratet:

Skole betalte for politisk lobbyist

KOSTBAR KAMP: Kjetil Eide og de andre eierne i privatskolekjeden Akademiet brukte statstilskudd på å leie seg selv inn til de videregående skolene. De fakturerte skolene for tida de brukte på å kjempe mot et statlig tilsyn med bruken deres av statsstøtte. De ansatte også en høyrepolitiker som politisk lobbyist ved Drammen videregående skole. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

STRID: De ansatte en politisk lobbyist, og satt i møter med advokater som sloss mot staten. Regningen sendte Akademiets eiere til de statsfinansierte skolene.

Våren 2019 kjempet privatskolekjeden Akademiet en iherdig kamp mot tilsynsmyndigheten Utdanningsdirektoratet. Direktoratet mente skoleeierne fra 2011 til 2014 hadde tatt ulovlig utbytte fra statstilskuddet.