VED VEGS ENDE

Robbie Coltrane

Jonathan Short

Den ruvande skotten, «Harry Potters» Gygrid, som sjølv kjempa mot kostskolar, er død.

Robbie Coltrane er død, 72 år gammal. Skodespelaren vil bli hugsa for si rolle i Harry Potter-filmane. Det var J.K. Rowling sjølv som insisterte på at Coltrane fekk rolla som Gygrid, den dyrekjære og barnlege, men rettvist handlekraftige skogvaktaren ved Galtvort. Gygrid vart ei av dei mest elska rollene i barnefilm nokon gong.

Kultur