Feiring av teateret

PÅ LEIT: To halve tvillingpar (Nils Vogt og Kim Haugen) på leiting etter den andre halvdelen, eller eigentleg seg sjølv? FOTO: ERIK BIRKELAND/TINGH Picasa

Teateret Vårt feirar både seg sjølv og teateret som institusjon.

Kultur