Nasjonalmuseet finner spor av Piranesis arkitektoniske grafikk i malerier, film, litteratur og fotografier.

Fargespra­kende Piranesi-arv

FASCINERER: Blant verkene i Nasjonalmuseets utstilling om Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) er en rekke av kunstnerens fascinerende prospekter over byen han arbeidet i, Roma. FOTO: INA WESENBERG, NASJONALMUSEET Ina Wesenberg

Bredspektret, lærerik mønstring i tråd med det samlede Nasjonalmuseets oppdrag.

Kultur