Prioriterer Nav de ressurssterke, Holte?

«Det som er så fint, er at på denne måten når Nav frem til de mest ressurssterke brukerne, mens de som sliter mer, ikke synes lenger», sa Pernille Sørensen i Nytt på Nytt for et par uker siden. Harselasen ble utløst av at Helsetilsynet er bekymret for at Nav-kontorer ikke er tilgjengelige nok for folk med akutte behov. Tilgang til hjelp ved oppmøte på Nav-kontorer har blitt mindre i etterkant av at Nav innførte en såkalt kanalstrategi, som blant annet innebærer en satsing på digital kommunikasjon.

Debatt