Ulikhet: Oded Galor bør leses med kritisk nysgjerrighet.

Det lange løp

FRAMSTEG? Den israelsk-amerikanske professoren i økonomi Oded Galor. FOTO: PETER GOLDBERG

Årsaken til rikdom og fattigdom er det store spørsmålet i all politisk økonomi, skrev Thomas Robert Malthus i 1817. Det burde trolig også være det store spørsmålet i økonomisk historie. Oded Galors bok «Menneskehetens historie» tar opp det klassiske spørsmålet om når, hvorfor og hvordan noen land ble så rike, mens andre forble fattige, et like aktuelt spørsmål i dag. Nå foreligger boken på norsk.

Bokmagasinet