Dyrevern­nemndene er en viktig del av vårt arbeid

I et innlegg i Klassekampen 13. august skrev Tone I. Lundsaunet om Mattilsynets bruk av dyrevernnemnder. Lundsaunet er kritisk til at dyrevernnemndene brukes mindre enn tidligere. Vi tror også at dyrevernnemndenes verdifulle lekmannsskjønn kan benyttes bedre enn i dag.

Debatt