India er stadig mer bekymret for kinesiske framstøt:

Brenner mot øst

OPP I RØYK: En av reaksjonene i India etter kampene mellom indiske og kinesiske soldater i Ladakh-regionen i 2020, var å brenne portretter av Kinas president Xi Jinping. FOTO: MANISH SWARUP, AP/NTB Manish Swarup

KONFLIKT: Indias utenrikspolitikk har i 75 år vært preget av Kashmir-konflikten med Pakistan. I dag er India mer bekymret for Kina.

Natt til 15. august 1947 ble den britiske kolonien India delt inn i to nye uavhengige stater: India og Pakistan. Men de to landene feirer ikke uavhengigheten sammen. Pakistan feirer 14. august, mens India feirer 15. august – et klart uttrykk for at de har et svært dårlig forhold.

Utenriks