Søknadstallene for språkfagene har ikke vært lavere på ti år. Det gir utslag i antall studenter:

Færre vil studere språk

INTERESSEN SYNKER: Fremmedsspråkets posisjon er svekket, mener instituttleder ved UIO Christine Meklengborg Nilsen. Nå frykter hun for fremmedspråkets fremtidige kår i Norge. Adrian Øhrn Johansen

Ikke på ti år har færre søkt seg til språkstudier ved norske høyskoler og universiteter. Universitetene frykter for framtidas kompetanse.

– Jeg er bekymret for hva slags kompetanse vi vil ha i framtida, sier Christine Meklenborg Nilsen, professor og instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo (UIO).

Kultur