Støtt de streikende pilotene!

Meklinga mellom SAS og pilotene førte 4. juli ikke fram. 900 piloter er i streik. Under covid-19-pandemien permitterte SAS om lag 40 prosent av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben tilbake. Når trafikken nå har tatt seg opp igjen, og det er behov for flere piloter, velger SAS å bryte avtaler om gjenansettelse. I stedet ansettes nye piloter i bemanningsbyråer i kreative selskapskonstruksjoner. De streikende i Norske SAS-flygeres forening (NSF) kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidsfolk i Norden.

Debatt