Ulov

I en av Oslos østlige bydeler vil en familie sannsynligvis bli sendt til Syria i sommer. Kom de fra Irak eller Syria? Det er svært viktig for våre utlendingsmyndigheter og avgjør tre barns skjebne, det eldste på snart ni år. Tenk på deg selv som niåring. Hvor godt forberedt ville du ha vært du på et liv i dagens Syria? Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes. Fra den tusen år gamle Frostatingsloven. Ulov er i ferd med å ødelegge tre barns liv.

Debatt