EU-jubel

SV-medlem Asbjørn Eidhammer er for at Norge skal bli med i EU (Klassekampen onsdag 22. juni). Han er positiv til EØS-avtalen. Dette er diametralt motsatt av det SVs landsmøte vedtok våren 2021.

Debatt